Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Απωθητικό για σκύλους


Χάρη στην "Απωθητικό για σκύλους" δεν πρέπει να φοβόμαστε από τα σκυλιά. Ενώ περπατάτε στον δρόμο, αν τα σκυλιά επιτίθενται ξεκινήσετε το "Απωθητικό για σκύλους" και θα διώξει μακριά τα σκυλιά.


Ακίνητα Εφαρμογή
- Χάρη στην εκπέμπουν ήχους, συχνότητα ακούγεται να διαταράξει τα σκυλιά.
- Μπορείτε να αλλάξετε τις συχνότητες ήχων. Αύξηση της συχνότητας και επέκταση του "Απωθητικό για σκύλους" περιοχή ισχύος του.

Download application here : Android Market  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...